Jak działa komora hiperbaryczna

Jak działa komora hiperbaryczna

Czym jest hiperbaria tlenowa HBO?

Zabiegi z wykorzystaniem komory hiberbarycznej zyskują na popularności dlatego coraz więcej osób zaczyna z nich korzystać. Czym jest enigmatyczna hiperbaria tlenowa i w jakich schorzeniach można ją zastosować?

Hiperbaria tlenowa (HBO) jest metodą leczenia tlenem hiperbarycznym. Pacjent w komorze leczniczej oddycha 100% tlenem w warunkach ciśnienia 2,5 krotnie przekraczającego ciśnienie atmosferyczne. W takim powietrzu znajduje się 5 razy więcej tlenu niż w powietrzu otaczającym nas dlatego pacjentowi można dostarczyć w ten sposób 15 razy więcej tlenu. Jest on rozpuszczany w osoczu oraz przenoszony przez hemoglobinę co pozwala na pokrycie metabolicznego zapotrzebowania na tlen wszystkich tkanek człowieka w spoczynku. Jak się domyślasz, tak wysokie dawki tlenu niewątpliwie czemuś służą.

Obserwacja zmian fizjologicznych i biochemicznych przebywania w warunkach hiperbarii tlenowej doprowadziła do wytyczenia wskazań. Naukowcy w wyniku prac doświadczalnych dokładnie przeanalizowali jak działa komora hiperbaryczna. Stwierdzono, że podczas terapii HBO dochodzi do skurczu naczyń i zmniejszeniu obrzęku uszkodzonych tkanek. Dochodzi także do proliferacji uszkodzonych fibroblastów (wzrostu czynników odpowiedzialnych za tworzenie naczyń krwionośnych, gojenie się ran), tworzenia się naczyń włosowatych krwi. Hamowany jest rozwój bakterii beztlenowych, aktywowany jest układ odpornościowy. W niektórych przypadkach jest on w stanie uratować życie, w innych stymulować tkanki do gojenia i regeneracji.

Wskazania – jak działa komora hiperbaryczna

Aktualna lista wskazań i przeciwwskazań znajduje się na http://www.echm.org/ i należą do niej: Zgorzel gazowa, inne infekcje tlenowe i beztlenowe, poradiacyjne uszkodzenia tkanek, osteomielitis, anemia z utraty krwi, nekrotyczne zapalenie powięzi, zespół zmiażdżenia. Trudno gojące się rany (owrzodzenia, odleżyny) a takż wspomaganie przeżycia przeszczepów i płatów w chirurgii plastycznej, okołooperacyjnie w zabiegach reimplantacji, leczenie oparzeń. Terapia HBO wspomaga tworzenie się nowych naczyń krwionośnych co znacząco pomaga w leczeniu chorób, uszkodzeń a także przeszczepów skóry.

Ropnie wewnątrzczaszkowe, grzybice, niektóre urazy (np. złamania, stłuczenia), odmrożenia.

Wskazania nagłe – Należą do nich choroby związane z układem oddechowym ale także wielonarządowe urazy. Choroba dekompresyjna, zatorowość powietrzna lub inna gazowa, zatrucie tlenkiem węgla. Zator naczyń siatkówki, zgorzel gazowa, martwicze zakażenie tkanek miękkich, urazy wielonarządowe oraz oparzenia termiczne.

Jak działa komora hiperbaryczna - pacjent czeka na zabieg
Pacjentka przed zabiegiem

Co ciekawe terapię z zastosowaniem komory hiperbarycznej można wykorzystać u osób po przebyciu Covid-19. Może ona pomóc zmniejszyć stan zapalny, poprawić zaburzoną wentylację płuc spowodowaną zmianami strukturalnymi.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do komory hiperbarycznej są stosunkowo rzadkie ale zanim przystąpi się do zabiegu należy udać się do lekarza. Nieleczona odma, stosowanie cytostatyków, występowanie nowotworów, rozruszniki serca, rozedma z retencją CO2. Padaczka i skłonność do drgawek, podwyższona ciepłota ciała, infekcje wirusowe, wrodzona sferocytoza, przebyte zapalenie nerwu wzrokowego.

Cały czas prowadzone są badania nad terapią HBO. Dotyczą one chorób takich jak: migrenowe bóle głowy, klastrowe bóle głowy, choroby naczyń mózgowych. Niedowłady i porażenia nerwów, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce oraz ostry epizod choroby wieńcowej.

Jeśli chcesz dokładniej zapoznać się z zabiegiem HBO zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie zabiegu.

Inspiracje

  1. Narożny W, Siebert J. Możliwości i ograniczenia stosowania tlenu hiperbarycznego w medycynie. Forum Medycyny Rodzinnej 2007, tom 1, nr 4, 368–375
  2. https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz-Cieslar/publication/270391689_The_application_of_hyperbaric_oxygen_therapy_in_medicine/links/54a9074a0cf257a6360be517/The-application-of-hyperbaric-oxygen-therapy-in-medicine.pdf
  3. https://www.creator.wroc.pl/media/uploads/2015/07/07_Kliniczne-aspekty-hiperbarii-tlenowej.pdf

Podobne wpisy