Ninja Warrior Polska

Referencje za czynny udział w tworzeniu dwóch edycji programu Ninja Warrior Polska