dynamiczny wzrost u nastolatków

Dynamiczny wzrost u nastolatków

Postawa ciała człowieka kształtuje się już w łonie matki, później od pierwszego dnia narodzin przez całe życie aż do śmierci. Jednym z istotnych etapów w rozwoju człowieka jest „skok pokwitaniowy” – moment, w którym dziecko w krótkim czasie rośnie o kilkanaście-kilkadziesiąt centymetrów. Najczęściej zaczyna się ok. 12 roku życia i dotyczy zarówno dziewcząt jak i chłopców. Czy można zrobić coś, żeby dynamiczny wzrost u nastolatków nie wpłynął destrukcyjnie na ich postawę?

Wady postawy wśród Polskiej Młodzieży

Statystki w tym temacie nie prezentują się optymistycznie. Z roku na rok przybywa dzieci, u których stwierdzone są wady postawy i skrzywienia kręgosłupa. Szacuje się, że obecnie 50-60% dzieci w Polsce, posiada nieprawidłową postawę ciała. Za główną przyczynę tego zjawiska podaje się siedzący tryb życia. Dzieci siedzą w szkole na lekcjach, w domu podczas odrabiania lekcji a następnie przed komputerem czy telewizorem w formie odpoczynku.

Wytyczne aktywności fizycznej dla dzieci

Aktywność fizyczna u dzieci nie tylko pełni rolę budowania mięśni i utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Dzięki wysiłkowi, rozwija się prawidłowo układ krążeniowy i oddechowy a także układ nerwowy! Podczas aktywności fizycznej, uczenia się nowych ruchów powstają ogromne ilości połączeń nerwowych, dzięki którym dzieci lepiej przyswajają informacje zdobyte w szkole. Dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia zaleca się 6000 kroków dziennie o umiarkowanej intensywności, minimum 3 razy w tygodniu zróżnicowana aktywność fizyczna – zajęcia ukierunkowane na wzmacnianie siły mięśniowej i wydolności ale także absorbujące w formie gier i zabaw grupowych. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowe opracowało piramidę aktywności fizycznej dla dzieci, zapraszam do zapoznania się z naszą grafiką opracowaną na podstawie ww. instytucji.

dynamiczny wzrost u nastolatków

Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna u dzieci i nastolatków

W okresie dynamicznego wzrostu u nastolatków, kiedy występuje burza hormonów, postawę ciała charakteryzuje wiotkość. Kości rosną dynamiczniej niż układ mięśniowy, co rzutuje na niejednakowy przyrost poszczególnych części ciała (często kończyny są dłuższe w stosunku do tułowia). Zmiany hormonalne wpływają na kształtowanie układu nerwowego i mózgu co także bezpośrednio wpływa na postawę ciała.

Skutki wad postawy

Wadom postawy towarzyszy ograniczenie ogólnej sprawności fizycznej i zmniejszenie szybkości. Zmniejszenie siły mięśniowej, zwinności a także obniżenie wydolności układu krążenia i oddychania. Obniżenie ogólnej sprawności fizycznej przyczynia się do zmian przeciążeniowych układu ruchu, które mogą manifestować się w postaci bólu i ograniczenia ruchomości w stawach. Do tego widoczne gołym okiem zmiany w ciele nie są przychylnie traktowane przez rówieśników, odmienny wygląd może wpływać na dyskomfort psychiczny dziecka/nastolatka.

Podsumowując, ćwiczenia fizyczne, zajęcia ruchowe i każda forma aktywności fizycznej pomoże zbudować silny gorset mięśniowy u dzieci i nastolatków. Przełoży się to bezpośrednio na ich ciało i psychikę podczas dynamicznego wzrostu. Jeśli chcesz skonsultować swojego nastolatka umów się do nas na wizytę!

Inspiracje:

  1. Mucha D, Ambroży T, Ząbek M, Wojtala J, Szczygieł A, Żaba K, Mucha T. Aktywność fizyczna jako warunek prawidłowej postawy ciała młodzieży. Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 19, 2015 (139–148)
  2. https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/rozwoj-postawy-ciala.html
  3. Muchacka R, Pyclik M. Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży. PRACE NAUKOWE WSZIP NR 37 (1)2016
  4. https://ncez.pzh.gov.pl/dzieci-i-mlodziez/jaki-powinien-byc-poziom-aktywnosci-fizycznej-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej-2/

Podobne wpisy